UZUPEŁNIENIA DO WARUNKOWEGO PROTOKOŁU KOPI

‼️Po wielotygodniowej batalii o utrzymanie społecznego Wariantu 3 obwodnicy Szczytna ( zakwestionowanego w trakcie posiedzenia KOPI w Warszawie) w dniu dzisiejszym w trakcie spotkania roboczego Wójta Gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego z przedstawicielami GDDKiA (on-line) – przy moim wsparciu technicznym – uzyskaliśmy zapewnienie potwierdzone załącznikami graficznymi przyjęcia przebiegu ze zmianami tzn:
1. Zmiana układu komunikacyjnego na wlocie od strony Olsztyna (wyeliminowanie 5-wlotowego ronda – zakwestionowane w takcie KOPI)
2. Utrzymanie połączenia Nowego Gizewa poprzez rondo na drodze do Zabiel (zakwestionowane w trakcie KOPI – po przedstawieniu pisemnego uzasadnienia utrzymane do realizacji)
3. Zmiana układu komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy z drogą w kierunku Mrągowa (zakwestionowane w trakcie KOPI).
Wobec powyższego GDDKiA Olsztyn stosując się do zaleceń protokołu KOPI wypełniła już kilkanaście punktów z kwestionowanych protokołem 26, czym zbliża nas do zatwierdzenia naszego Wariantu co zostanie potwierdzone złożeniem karty informacyjnej i wniosku o Decyzję środowiskową. W mojej ocenie wniosek o Decyzję może wpłynąć najwcześniej na przełomie stycznia i lutego 2024r. W obliczu tego co GDDKiA miała do zaproponowania ponad 2 lata temu – warto poczekać i dopieścić społeczny Wariant 3 obwodnicy
Czytaj również