STACJA UZDATNIANIA WODY W KAMIONKU

Dnia 11 sierpnia 2023 r. w Kamionku odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamionek, oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionek”.
W ramach inwestycji wykonano:

 • rozbiórkę budynku stacyjnego o konstrukcji murowanej
 • rozbudowę wraz z częściową rozbiórką budynku Stacyjnego o konstrukcji stalowej obłożonej płytami warstwowymi i wypełnieniem z wełny mineralnej
 • wykonanie ledowego oświetlenia zewnętrznego
 • wymiana istniejącego pokrycia podłóg z gresu,
 • wymiana istniejącego ogrodzenia na stalowe, panelowe na cokole betonowym
 • utwardzenia terenu


W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody wykonano:

 • pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych podawana na układ technologiczny przy pomocy dwóch pomp głębinowych, rozruch pomp głębinowych będzie odbywać się za pomocą przetwornic częstotliwości, projektuje się pracę naprzemienną pomp.
 • aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w aeratorze ciśnieniowym
 • Filtracja jednostopniowa – przewiduję się jeden stopnień uzdatniania na złożach krawcowo katalitycznych
 • retencja wody w 2 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych poza budynkiem,
 • pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci
 • dezynfekcja podstawowa chloratorem.
Czytaj również