ZREALIZOWANA OBWODNICA

Obwodnica Smolajn to pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Długość? dokładnie 1,76 km, łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Lwią część, 26 mln zł, pochłonęły prace budowlane – na co wydano dodatkowe 9 mln⁉️– pewnie na premie i nagrody dla GDDKiA.
W tym wszystkim jest też dobra informacja – znamy faktyczny koszt budowy 1 km obwodnicy w tym samym standardzie co obwodnica Szczytna (17,5 mln włączając do kosztu również te dodatkowe 9 mln).
🟩💢🟩 Łącząc ze sobą dwie kropki czyli :
1. odchudzenie przejść ekologicznych – info od projektanta – czyli obniżenie łącznego kosztu Wariantów 2,3
2. projektowany tunel w Korpelach dla Wariantu 1,4 pod DK5️⃣3️⃣ i DK 5️⃣8️⃣ i torem kolejowym 🚂🚃🚆 – info od projektanta – wzrost łącznego kosztu tych wariantów
3. zakładane wyburzenia i odszkodowania dla Wariantów 1,4 – długotrwała procedura i zwiększony koszt
🟩💢🟩 wniosek w mojej ocenie jest taki:
WARIANT SPOŁECZNY JEST ATRAKCYJNY CENOWO, ZASPOKAJA POTRZEBY KOMUNIKACYJNE, NIE WPŁYWA NA OBNIŻENIE STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, WPŁYWA POZYTYWNIE NA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU INWESTYCYJNEGO PRZYLEGŁYCH TERENÓW 😄🍀– CZEKAMY NA ROZWÓJ SYTUACJI
Czytaj również