WARIANT 3 – NAJWYŻEJ PUNKTOWANY

W rankingu porównawczym Wariant 3 – WYGRYWA –

Przewaga łączna nad kolejnymi wariantami zdecydowana. Bardzo duży wpływ na punktację ma poparcie społeczne. W poszczególnych kryteria Wariant 3 również wysoko przegrywa tylko w aspekcie środowiskowym, zdobywając 84 na możliwych 100 pkt.
W piątek ostatnia Rada Techniczna przed ustaleniem terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego.
Czytaj również