SPOTKANIE INFORMACYJNE DK53

Zachęcam wszystkich do udziału w spotkaniu, tym bardziej, że formuła on-lina bez wychodzenia z domu może przyczynić się do powzięcia jakichkolwiek informacji na przebudowy drogi DK53. Przypomnę, że koniec przebudowy drogi planowany jest do projektowanej obwodnicy Szczytna. Na dzień dzisiejszy GDDKiA zakłada i pokazuje włączenie w Korpelach czyli Wariant 1,4 obwodnicy, co jest nieprawdą ponieważ nie został jeszcze wybrany Wariant. W mojej ocenie należy włączyć do dyskusji mieszkańców Jęcznik ponieważ to ich bezpośrednio dotyczy rozbudowa DK53.
Czytaj również