POSUMOWANIE 6 MIESIĘCY PRAC

Nie wiem czy wszyscy czytający wiedzą/pamiętają jak to wszystko się zaczęło.
1. Kilka spotkań w GDDKiA (jeszcze w okresie COVID)
2. Analiza map terenowych
3. Analiza zawartości gleb na projektowanych odcinkach
4. Analiza pod kątem wyburzeń, wywłaszczeń
5. Propozycja przebiegu Wariantu społecznego mojego autorstwa
6. kilkadziesiąt rozmów telefonicznych ☎️ na linii GDDKiA – IVIA – Adam 😁
7. Przygotowanie projektu Uchwały dla Gminy Szczytno popierającej Wariant 3
8. Przygotowanie pisma przewodniego do społecznego poparcia i zbieranie podpisów po Wariantem 3
9. Praca w terenie w trakcie wykonywania badań środowiskowych
10. Spotkania z mieszkańcami, rozmowy, dyskusja
⏰♨️ Mam nadzieję, że za miesiąc może dwa ogłoszona zostanie decyzja odnośnie przyjętego Wariantu – jestem dobrej myśli.
Czytaj również