ODCHUDZANIE OBWODNICY

Najnowsza informacja na temat postępów prac „projektowych” nad budową obwodnicy m. Szczytno
✅GDDKiA nakazała projektantowi:
1. Odchudzenie ilości i rodzaju przejść dla zwierzyny na wszystkich wariantach obwodnicy,
2. Połączenie drogi gruntowej Szczycionek – Dębówko na płasko w postaci wjazdu na obwodnicę (wyeliminowanie ronda, estakady itp),
3. Połączenie drogi gruntowej Młyńsko – Lemany w ten sam sposób co w pkt. 2.
✅Kolejnym krokiem, którego celem jest doprowadzenie do wskazania konkretnego wariantu przebiegu drogi, to zakończenie prac nad opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Z informacji przekazanej telefonicznie na przełomie września i października dokumenty będą przygotowane do analizy wielokryterialnej. Wiele wskazuje na to, że wariant społeczny jest nadal w „grze” – nawet więcej 😃😃 niż tylko w grze.
Czytaj również