KIP cz. III Warianty Przedsięwzięcia

4️⃣Warianty przedsięwzięcia:
W punkcie tym należy poinformować jakie są możliwe warianty inwestycji oraz jaka opcja będzie najlepsza względem ochrony środowiska 🌳
‼️NIE WOLNO WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA MYLIĆ Z WARIANTAMI OBWODNICY‼️
Często w czasie spotkań z GDDKiA używany był zwrot „wariant zerowy🅾️„, który wbrew pozorom nie stanowi o tym czy obwodnica będzie czy nie będzie budowana. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. niepodejmowanie przedsięwzięcia – wariant zerowy🅾️). Nie jest to jednak wystarczająca analiza wariantów. W wielu przypadkach np. inwestycji liniowych, wariantuje się ich lokalizację – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski.
Wobec czego w naszym przypadku wariant zero należy rozumieć jako „nic nie robimy” ale w odniesieniu do ekologii🍏🍎🌲🍄 i skutków nic nie robienia. Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wariantowaniu podlegają nie tylko przebieg drogi, ale również rodzaje i lokalizacje węzłów🚘🚧🚥🛤, lokalizacje tras dojazdowych, miejsc obsługi podróżnych, usytuowanie obiektów inżynierskich, sposób prowadzenia drogi (tunel, nasyp czy estakada), sposób postępowania z masami ziemnymi, rodzaj wykorzystywanych surowców, warianty dotyczące urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem, harmonogram prac.
W przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji środowiskowej jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w raporcie konieczne jest szczegółowe wariantowanie przedsięwzięcia. Wskazanie uzasadnienia ich wyboru wraz z określeniem przewidywanego oddziaływania na środowisko. Będzie to dotyczyło m.in. przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (Wariant 🅾️), rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać także ich ewentualne oddziaływanie na obszary Natura 2000. Zgodnie z art. 66, ust. 1 ustawy OOŚ opis wariantów w raporcie OOŚ powinien uwzględniać wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny, a także ten najkorzystniejszy dla środowiska🍏🍎🌲🍄. Wiem, że wielu z was to oburza – można wyburzyć dom 🏠 a nie można przesiedlić ptaka🐓 – cóż takie mamy prawo – możęmy się z nim nie zgadzać ale musimy zgodnie z nim postępować (przynajmniej my mieszkańcy).
Zapraszam do śledzenia kolejnych postów, komentowania i rozpowszechniania przedstawianych informacji 📱💻🎥 – mam nadzieję, że nie jest zbyt nudno a warto wiedzieć by świadomie planować przyszłość 🟩💢🟩
Czytaj również