Decyzja środowiskowa będzie wydawana szybciej. Jest projekt nowej ustawy

Decyzja środowiskowa, jest potrzebna do wydania pozwolenia na budowę, gdy inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Nowy projekt ustawy, opublikowany 18 maja, ma usprawnić wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz realizację inwestycji.
‼️Decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Okres ten może wynieść do 10 lat, o ile w szczególnych przypadkach wnioskodawca otrzymał na to zgodę urzędu.
‼️Wniosek o decyzję środowiskową w urzędzie
Po złożeniu wniosku urząd ustala (na podstawie złożonych dokumentów) kto zostanie uznany za stronę postępowania i wysyła do nich zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Gdy stron jest powyżej 1️⃣0️⃣, urząd robi to poprzez obwieszczenie lub poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej.
⏰☎️ Po 1️⃣4️⃣ dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.
🆘✅INFORMACJA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ BRAĆ CZYNNY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU W CHARAKTERZE STRONY‼️
== PILNOWAĆ TERMINÓW==
 
Czytaj również