AKTUALNY STAN OBWODNICY

W związku z dużą liczbą pytań o aktualny stan prac przygotowawczych do budowy obwodnicy pragnę poinformować o stanie zaawansowania prac zleconych przez GDDKiA Olsztyn.
Stan na 19.05.2022r. – po spotkaniu informacyjnym w MDK.
📍Na podstawie przygotowanych koncepcji przedstawiono 4️⃣ warianty obwodnicy Szczytno.
📍Wszystkie warianty podlegają dalszej „obróbce” w tym:
✅dla wszystkich wariantów (korytarzy) wykonano „inwentaryzację środowiskową” – 🦅🦆🐥🦬🦣🦍🎄🌲🌳🌴 – czyli inwentaryzację ptaszków, kwiatków i zwierząt
✅ze względu na znalezienie ptaszka w okolicy oczyszczalni ścieków zmieniono częściowo trasę wariantu 3️⃣
📍Dla wariantu 3️⃣ wykonano ponowne badania natężenia ruchu
📍Projektant na podstawie wniosków mieszkańców (złożonych pytań i sugestii) przygotowuje:
🔗 szczegółowe założenia przebiegu, w tym ilości i rodzaj działek do wykupu, planowane wyburzenia, planowane przebudowy
🔗plan dróg dojazdowych w celu umożliwienia dojazdu do wszystkich nieruchomości
🔗propozycje przejść (tunel, estakada) pod (nad) DK5️⃣3️⃣, DK5️⃣7️⃣, DK5️⃣8️⃣ oraz torami kolejowymi🚂🚂🚃🚃🚃🚃
🔗propozycję (szacunkową wycenę) przebudowy dróg lokalnych, sieci uzbrojenia terenu
📍 WSZYSTKIE TE INFORMACJE BĘDĄ ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ (KIP)
‼️Wszystko co powyżej będzie niezbędne do oceny wariantów przez Komisję Oceny Projektów – II etapowy system oceny.
Z informacji jakie uzyskałem od Projektanta – sam proces przygotowania wniosków do Decyzji Środowiskowej potrwa jeszcze 2-3 miesiące. == JEST JESZCZE CZAS NA NĘKANIE GDDKiA NIEWYGODNYMI PYTANIAMI I ZGŁASZANIE WNIOSKÓW FORMALNYCH DO PRZEBIEGU WARIANTÓW==
 
Czytaj również